VERKLARING INZAKE OMKOPING

Bijgewerkt: wo 22 mei 2019

P&O Ferries zet zich in voor een eerlijke, oprechte en open bedrijfsvoering. Wij streven naar nultolerantie ten aanzien van elke vorm van omkoping uitgevoerd door onze medewerkers, consultants, aannemers, agenten en alle andere personen die met ons verbonden zijn. We hebben een beleid inzake omkoping dat iedereen die zaken met ons doet moet naleven. Dit beleid verbiedt iedereen die met ons verbonden is om steekpenningen aan te bieden, te beloven of te geven of om te vragen naar, in te stemmen met het ontvangen van of het accepteren van steekpenningen en voert procedures in om te voorkomen dat dergelijke misdrijven plaatsvinden. Wij streven er ook naar dat onze leveranciers, agenten, consultants en aannemers in onze hele toeleveringsketen een soortgelijke aanpak hebben of hanteren. Al onze leveranciers en aannemers zijn verplicht om onze gedragscode voor leveranciers te onderschrijven en na te leven, waarin bovenstaande principes zijn opgenomen.  Alle contracten die met leveranciers en aannemers worden aangegaan, bevatten ook bepalingen die beide partijen verplichten om geen overtreding van het beleid inzake omkoping te begaan. Het Bedrijf heeft het recht om dergelijke contracten te beëindigen indien deze verplichting niet wordt nagekomen.